Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Nordbo Huset

Onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.oo for spisegæster
Kl. 19,00 begynder ordinære Generalforsamling

Dagsorden
1) Velkomst og godkendelse af Forretningsorden
2) Valg af dirigent.
3) Godkende indvarslingen og dagsorden.
4) Valg af Referent
5) Valg af stemmetæller.
6) Formands Beretning.
7) Fremlæggelse af Foreningens regnskab til godkendelse.
a. Fastsættelse af kontingent 2020
8) Indkomne forslag
a) vedtægter.
b) øvrige forslag
9) Valg jf, vedtægter:
a) Formand for 2 år Jens-Christian Jensen (modtager genvalg)
b) Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer for 2 år (3 hvis vedtægtsændring
vedtages)
c) Valg af (1) bestyrelsesmedlem for 1 år (hvis vedtægtsændring
vedtages)
d) Valg af 2 suppleanter for 2 år.
e) Valg af 1 suppleanter for 1. år
f) Valg af 2 billagskontrollør/revisorer
1 for 1 år og 1 for 2 år.
g) Valg af 1 billagskontrollør/revisor suppleant.
10) Eventuelt
11) Afslutning
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til
Formand/ bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen og
forslagsstilleren skal selv møde op på generalforsamlingen og motivere
forslaget.

Med venlig hilsen
P.b.v
Jens-Christian Jensen
Formand

 

Tillæg der tages under eventuelt er:

* Robin Holm. Årets krage pokal.

 

Mere info i kalenderen.