Information vedrørende hundetræning

Hundetræning 2024

Opstart af hundetræning er mandag, den 1.april kl.18.30 – se særskilt opslag. Her gives der
yderlige orientering og besvarelse af spørgsmål. Derudover er der tilmelding til de enkelte hold.

Følgende hold planlægges med start mandag, den 8.april 2024:

1.Unghunde ( over 5 måneder):

Træningen fokuserer på de basale færdigheder, motivation samt relevant tilvænning til jagt.
Træningselementer er bl.a. samarbejde med føreren,  indkald, ro på post, herunder takling af
forstyrrelser, andre hunde, lineføring/ fri ved fod. Derudover arbejder vi med apportering af
dummy og vildt, sidstnævnte er selvfølgelig frivillig. Tilvænning til skud m.m.
Max. 10 deltagere/hunde, hvoraf FoJ medlemmer vil få fortrinsret ved overtegningen.
Instruktør Angelika Kargo
Træningen planlægges mandage fra kl. 18.30 – 19.30

2. Allround jagthundetræning:

Her skal  de grundlæggende elementer fra ungehunde træning være på plads inden hunden
deltager i den klasse. Der vil være fokus på apportering og dirigering på land og vand. Der trænes
hen imod at få etableret et godt jagtpartnerskab og bliver klar til jægerforbundets
apporteringsprøver.
Der trænes selvstændig og i fællesskab, hvor de enkelte elementer finpudses.
Der er ikke tilknyttet en fast instruktør til dette hold, men der vil altid være en erfaren hundefører
tilstede, som tilrettelægger træningen. Der planlægges at få en ekstern jagthunde instruktør på
besøg.

Træningen planlægges mandage og onsdage fra kl. 18.30 - 19.30.
Vi starter mandag, den 8.april 2024 og afslutter lørdag, den 22. Juni 2024 til
Bagefter vil der være mulighed for sommer/efterårets træning til den 2.oktober 2024 , nærmere
oplysning kommer senere.
For begge hold er der ingen træning på helligedage, dvs. påskemandag og pinsemandag. Men
man er velkommen til at benytte træningsarealer til selvtræning de dage.
 
Priser:
Unghunde holdet kr. 500 for medlemmer og kr. 600 for ikke medlemmer
Allround jagthundeholdet kr. 450 for medlemmer og kr 550 for ikke medlemmer. 
Træningssteder ses nedenunder:
Fælleden Fredericia, FCH klubhus, Egehavevej 18A.

Rute vejledning hunde dch_fajagt.jpg

 

Træning ved vand forgår ved søen i Kongens Kvarter 

Rute vejledning hunde vand_fajagt.jpg

 
Træningen tager udgangspunkt i jægerforbundets jagtetiske retningslinjer for
hundetræning- link 
 
Der accepteres ikke brug af fysisk afstraffelse af hunden eller pighalsbåndet i nogen form. Der er
bortvisning fra træning hvis retningslinjerne ikke overholdes. 

Kontaktpersoner til hundetræning er:
 Angelika Kargo
Telefon: 3013 2564
E-mail: ak@kargo2.dk 

Brian Engelhardt Christiansen
Telefon: 40339791

E-mail: brian1978@live.dk 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/