Genindkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

7. jun. 2021 -- Tilføjet af : webmaster

Der genindkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021

 

Der afholdes i Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia
Onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.00


Den ordinære generalforsamling skulle havde været afholdt i første kvartal men, på grund af Corona restriktioner udsat til nu.
 

Dagsorden

1) Velkomst og godkendelse af Forretningsorden
2) Valg af dirigent.
3) Godkende indvarslingen og dagsorden.
4) Valg af Referent
5) Valg af stemmetæller.
6) Formands Beretning v/ Formand Jens Christian Jensen
7) Fremlæggelse af Foreningens regnskab til godkendelse v/Kasserer
a. Fastsættelse af kontingent 2022
8) Indkomne forslag
a) vedtægter. (ingen modtaget)
b) øvrige forslag:
 
1) Bestyrelsen indstiller at den af DJ givet pokal til jubilæet fremover bliver en vandrepokal for nedlagte Mårhunde i Fredericia kommune.

2) Indkøb af nye kastemaskiner på skydebanen, modtaget 2 tilbud på h.h.v. kr. 288.755 og 321.250. incl. Moms.

3) Indkøb af større græsslåningsmaskine. Tilbud kr. 60.000
 
9) Valg jf. vedtægter:

a) Formand for 2 år
Bestyrelsesmedlem Frank Andersen
Per Sonberg Rasmussen
Nicklas Henriksen (modtager ikke genvalg)
 
b) Valg af 3 suppleanter for 1 år.
Angelika Kargo – modtager genvalg
Leif Bertelsen
1 plads fri.
 
c) Valg af 1 billagskontrollør/revisorer for 2 år.
På valg er John Skov

10) Fremtidig uddeling af Jubilæumsdiplomer.
11) Uddeling af vandrepokal for ”Krage ben”.
12) Eventuelt
13) Afslutning

P.b.v Formand Jens-Christian Jensen
 
Der vil være mulighed for at deltage i spisning kl. 18.00 - forud for generalforsamlingen. Prisen kr. 75,- p. p. der betales ved indgang. Tilmelding senest 3 dage før generalforsamlingen på Tlf. 3048 2484 eller 4042 3336
 
 

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/