INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

19. feb. 2023 -- Tilføjet af : webmaster

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

 

Sted:   Det Bruunske Pakhus, 1. sal

Kirkestræde 3, 7000 Fredericia

Dato: Onsdag den 22. Marts 2022

Tidspunkt: Spisning starter kl. 18.00  

Generalforsamlingen kl. 19.00

 

Seneste tilmelding til spisning, som er gratis for medlemmer, mandag d. 6.marts 2023.

 

Tilmelding til spisningen skal ske senest d. 6.marts, til enten kasserer Lasse Ejlersen, foj.finans@gmail.com, eller formand Jens-Chr. Jensen, jensdanmark@profibermail.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 01-03-2023

På bestyrelsens vegne  

Formand Jens-Chr. Jensen

 

Dagsorden

1) Velkomst og godkendelse af forretningsorden

2) Valg af dirigent.

3) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden.

4) Valg af referent.

5) Valg af stemmetæller.

6) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidse ordinære generalforsamling v/formand Jens Christian Jensen

7) Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse v/kasserer Lasse Sindahl Ejlersen.

8) Indkomne forslag

a) forslag til vedtægtsændringer.

b) øvrige forslag.

9) Valg jf. vedtægter:

a) Formand Jens Christian Jensen, (modtager genvalg) for 2 år.

b) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Leif Berthelsen (modtager genvalg)

Angelika Kargo (modtager genvalg)

Frank Andersen (modtager ikke genvalg)

                      c) Valg af 3 suppleanter for 1 år:

                                            Dennis Gordon Pedersen

                                            Frederik Jensen (modtager ikke genvalg)

                                            Åben plads

c) Valg af 1 billagskontrollør/revisorer for 2 år.

                      Frederik Jensen (modtager ikke genvalg)

d) Valg af 1 billagskontrollør/revisorer suppleant for 1 år.

                      Per Sonberg

e) Uddeling af Jubilæumsnåle (Der uddeles kun nål til de medlemmer som på forhånd har givet bestyrelsen tilsagn om at de ønsker at modtage denne).

f) Uddeling af vandrepokal for ”Krageben” (Sidste frist for indlevering af krageben er mandag d. 20. marts 2023, til formanden).

g) Uddeling af vandrepokal for flest nedlagte mårhunde i Fredericia Kommune. Sidste frist for at indberette om nedlagte mårhunde til formanden er 20. marts 2023.

10) Eventuelt

11) Afslutning

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/