Arrangementer Kredsen

01.11.2020
Kurset henvender sig til dig, der ønsker vigtig viden om praktisk bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn
17.11.2020
Skabelon - Trofæopmåling
16.04.2021
Kurset for dig, der gerne vil kunne lede andre og have en god selvindsigt. Kurset er 3. basismodul i DJ lederuddannelse.
06.11.2020
Til dig der gerne vil passe skydebanen eller fortsætte som riffelinstruktør. Dette er 1. modul i riffelinstruktøruddannelsen
07.11.2020
Kurset henvender sig til dig, der allerede har taget modulerne skydeleder, riffel samt instruktionsteknik.

Nyheder Forbundet

19. okt. 2020
Fund af fugleinfluenza i Rusland og Kasakhstan får nu Fødevarestyrelsen til at opfordre danskere til at give styrelsen tip.
16. okt. 2020
I sidste uge udsendte vi link til den årlige medlemsundersøgelse til alle medlemmer, der er registreret i medlemssystemet med en valid mailadresse.
15. okt. 2020
I 2019 blev der i alt indsendt data fra 320 krondyr, heraf 319 hjorte. Det er en fremgang på 19 pct. i forhold til året før. Nu er fagrapporten offentliggjort.
14. okt. 2020
50 mennesker deltog tirsdag aften i Vipperød Sognegård til et informationsmøde om en foreslået fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner. Der blev ikke fremlagt et konkret fredningsforslag, men stregerne er trukket på kor…
14. okt. 2020
Præcis hvordan defineres krybskytteri, og hvad er strafferammen? Penta Advokater har nærstuderet paragrafferne.

Nyheder Foreningen

Feed failed to load, got response code 404

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/