ORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 20. MARTS 2024 - OBS Lokationen er ændret!

25. feb. 2024 -- Tilføjet af : webmaster

FREDERICIA & OMEGNS JAGTFORENING

Fredericia 25. Februar 2024

Der indkaldes herved til:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Bülows Kaserne, Øster Voldgade, hjørne lokalet.

Bulow.jpg

-          Indgangen i hjørnet ved den blå pil på kortet ovenfor.

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 18.00 for spisning.

 

Bindende tilmelding til spisning senest d. 13. marts, til formanden, på mail jensdanmark@profibermail.dk

 

Kl. 19.00 begynder ordinære Generalforsamling

Dagsorden

Velkomst og godkendelse af Forretningsorden

1)   Valg af dirigent.

a.     Godkende indvarslingen og dagsorden.

b.    Valg af Referent

c.     Valg af stemmetæller.

2)   Aflæggelse af beretning om forenings virke siden sidste ordinære generalforsamling. V. Formanden.

3)   Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4)   Indkomne forslag

a)    vedtægter.

b)    øvrige forslag

5)   Fastlæggelse af kontingent.

6)   Valg jf, vedtægter:

a)   Kasserer Lasse Ejlersen, (modtager ikke genvalg)

b)   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Leif Larsen ( modtager ikke genvalg), Carsten Hansen ( modtager gerne genvalg)

c)    Valg af 2 suppleanter for 2 år.

d)   Valg af 1 suppleant for 1 år.

e)   Valg af 2 billagskontrollør/revisorer

1 for 1 år og 1 for 2 år.

f)    Valg af 1 billagskontrollør/revisor suppleant for 1år.

7)   Eventuelt

8)   Afslutning

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til Formand/ bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og forslagsstilleren skal selv møde op på generalforsamlingen og motivere forslaget.

 

Med venlig hilsen

P.b.v

Jens-Christian Jensen

Formand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/